AKTUELLT

NYA REGLER SDO HT 2016


Lite nytt inför höstens tävlingar!!
INFORMATION OM FÖRÄNDRING TILL HÖSTTERMINEN 2016
Från sektionen för tävlingsdans:

Konstnärlig dans

Från och med höstterminen kommer alla subdiscipliner Jazz, modernt och show att ha två olika klasser i kategorierna solo och duo. Silver och Champion.

Sektionen för tävlande har utefter placeringar under vårens tävlingar placerat in dansarna i passande klass. Kansliet kommer inom kort att lägga till dansarna i rätt klass i dans.se

Ändring i utförande
I normal och semifinal dansar alla 1 minut, de första 60 sek av sitt solo. Det ska vara samma låt/mix där arrangörens dj sänker ljudet efter en minut. I final dansar alla ett fullt solo på 1.45-2.15 min. Under höstens tävlingar kommer de som har ett kortare solo att få tävla med det, från och med 17-01-01 skall alla ha ett "långt" solo. Man behöver inte ändra sitt program till 1 min i normal och semifinal, domarna kan bedöma dansaren på teknik, komposition och image ändå.

Gruppdisco

Från och med höstterminen skapas en tredje klass i grupp som skall heta Silver.

Tidigare B-klass heter numer Brons. Tidigare A-klass delas upp till två klasser, Silver och Champion. Silver finns endast i åldersgrupperna junior och vuxna och dansas på regionstävlingar.

I Champion dansar tidigare A-klass rankade 1-10.
I Silver dansar tidigare A-klass rankade 11 och nedåt.

Brons dansar i 1.30 minuter i 136 bpm
Silver dansar i 1.30 minuter i 140 bpm
Champion dansar i 2 minuter i 140 bpm

De grupper som nu efter vårens tävlingar har två prickar ska till hösten dansa i Silver.

Åldersregler
Styrelsen vill förtydliga att grupper måste hålla sig till gällande åldersregler. Dispens kan ej sökas.

Hiphop Rikstävling

Från och med höstterminen tas Brons bort i solo och duo på rikstävlingar i hiphop.

Elittävling

From höstterminen tas kategorin Grupp bort på Elittävlingar.

Disco Freestyle

Från och med höstterminen införs en ny klass, Brons i Disco Freestyle.

Tidigare B-klass blir Silver

Tidigare A-klass blir Champion

Brons har fri uppflyttning och införs på regionstävlingar för att dansare ska få chansen att testa subdisciplinen i ett mindre sammanhang. Det är dansarens tränare som bestämmer när dansaren är redo för Silver.

En dansare kan inte tävla i både Brons och Silver. Man byter klass permanent. Från Silver till Champion krävs två prickar.

Pricksystem

Från och med höstterminen ändras regeln om semifinal i vårt pricksystem. Gränsen vid semifinal tas bort, man behöver inte dansa i semifinal för att få en prick.