föräldrateam

Föräldrarteam

Knut Säborg Dansstudio har ca 100 licensierade tävlingsdansare. Dessa tävlar på danstävlingar som SDO (Sveriges Dans Organisation) sanktionerar. Det kan vara pardans, hiphop eller disco.

Föräldrar vars barn har tävlingslicens är skyldiga att ideellt hjälpa till som funktionär vid tävlingar arrangerade av KSD.

Inför varje arrangemang hålls antingen ett tävlingsmöte på dansskolan då samtliga inbjuds eller så erbjuds man, via mejl,

att själv skriva upp sig på funktionärslistan.

Om man själv inte skriver upp sig på en arbetsuppgift så tilldelas man automatiskt en.

Har man önskemål om tid eller speciell arbetsuppgift så bör man se till att delta på mötet,

alternativt skriva upp sig själv.

Varje arbetsområde har en erfaren gruppledare som planerar och delar upp arbetet och ser till att alla vet vad som gäller.

När, var och hur.


Vinst vid tex cafeförsäljning tillfaller föräldrarteamet.

Övriga inkomstkällor kan vara, lotteriförsäljning vid tävlingar och avslutningar, försäljning av kläder via tex New Body osv.

Pengarna går till gästtränare, workshops, coacher, rabatterade bussresor till tävlingar och liknande.

Genom att vi alla hjälps åt vid arrangemang skapas en sammanhållning och gemenskap även föräldrar emellan.

Se det som den förmån att vara delaktig i ditt barns intresse!